gbno

Velkommen Til QualMarine

Rådgivings og konsulenttjenester  innen hovedområdene:

Kvalitetssikring

HMS

Maritim

SAMSUNG CAMERA PICTURES
IMG_0572 3003 x 333

QualMarine Tjenester

Tannhjul
Kvalitetssikringssystemer
Draught
Miljø
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Revisjoner
HSE Pic
HMS

Oppbygging og vedlikehold av kvalitetssikringssystemer.
Oppbygging og vedlikehold av rapporteringssystemer (Forbedringssytemer).

Kartlegging av miljøaspekter.
Gap analyse i forhold til myndighetskrav.

Revisjoner i henhold til:
ISM
ISPS
MLC
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Internkontrollforskriften
Norsok S006

Identifisere:
Mål for helse, miljø og sikkerhet.
Identifisere ansvar og myndighet.
Farer og problemer og risikovurdere disse.
Samsvar med lover og regler.
Opplærings behov.

Kan dette være av interesse?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

 

Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Share