Definisjoner

Hva                  Definisjon

GDPR              General Data Protection Regulation

Hvem er behandlingsansvarlig?

Eier / daglig leder er behandlingsansvarlig for personvern i Qualmarine AS.

Hva er formålet?

Formålet med behandling av personopplysninger (kontakter) er for lett å kunne opprettholde kontakt med personer i selskap som Qualmarine AS har eller har hatt relasjoner med.

Qualmarine AS har også en egen nettside ( www.qualmarine.com ) hvor det samles inn informasjon brukt til statistiske formål. Siden har også et integrert skjema kunder eller interessenter kan bruke og er tilgjengelig utelukkende for å yte service til kunder og interessenter slik at henvendelser fra disse kan besvares.

Hva er det rettslige grunnlaget?

Siden informasjon blir ikke gitt videre, og informasjon bare blir benyttet til å returnere henvendelser fra kunder er det ikke søkt om hjemmel for 3. parts behandling av informasjonen.

Hvilke personopplysninger behandles?

I selskapets kontaktliste og CRM modul som er en integrert del av Office 365 for business behandles følgende opplysninger:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Epost adresse
 • Telefonnummer
 • Adresse

Informasjon det blir bedt om i integrert skjema på selskapets nettside:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Epost adresse
 • Melding

Qualmarine AS bruker Conta Faktura som faktureringsprogram:

Opplysninger som lagres her er:

 • Navn på kontaktperson
 • Stilling
 • Epost adresse
 • Telefonnummer

Ved registrering av enkeltmannsforetak vil følgende tilleggsinformasjon bli registrert:

 • Adresse
 • Postnummer
 • Poststed

 

Hvor hentes opplysningene fra?

Informasjon i kontaktlister og CRM modul består av informasjon gitt i form av mottatte visittkort og informasjon funnet på nettet om de aktuelle medlemmer av bedriften.

Informasjon blir hentet fra kontaktskjema integrert på selskapets nettside.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig å gi fra seg personlige opplysninger. Om personlige opplysninger ikke ønskes oppgitt kan det oppnås kontakt via vanlig post, oppmøte hos selskapet, direkte epost eller man kan ringe Qualmarine AS. I kontaktskjema bes man om å fylle ut navn og epost for å unngå spam og andre useriøse henvendelser.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Det utleveres ikke opplysninger til 3. part. Qualmarine AS har forskjellige samarbeidspartnere og underleverandører. Informasjon blir ikke formidlet videre til disse med mindre eier av personopplysningen(e) har akseptert dette.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Personopplysningene blir lagret hos Qualmarine AS. Personopplysninger blir slettet på forespørsel.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Norske lover og regler angående personvern er hva Qualmarine AS forholder seg til.

Hvordan sikres opplysningene?

Kundeinformasjon blir lagret på nettsky sikret med passord. Det oppbevares ikke fysiske arkiv.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål omkring informasjon gitt til Qualmarine AS kan daglig leder Thor Olav Just kontaktes på email eller telefon