gbno

OHSAS 18001:2007 Informasjon

OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Management Systems) er en internasjonal standard for arbeidsmiljøstyring. Standarden kan brukes av alle organisasjoner uavhengig av størrelse og type og baserer seg på prinsippet om "kontinuerlig forbedring".

For å være i samsvar med standarden kreves det at organisasjonen identifiserer og vurderer helse, miljø og sikkerhets risker i forbindelse med driften.

Ved å sertifisere seg eller å operere i henhold til standarden vil helse, miljø og sikkerhet i organisasjonen bli ivaretatt samtidig som man styrer og forbedrer arbeidsmiljøet. Organisasjoner kan velge å sertifisere seg eller operere i henhold til standarden.

En effektiv arbeidsmiljøstyring kan gi fordeler til organisasjonens kunder samtidig som det kan gi organisasjonen konkurranse fortrinn ved å:

  • Minimere risiko for forsinkelser i produksjonen.
  • Formidle organisasjonens vilje til å ha en effektiv helse, miljø og sikkerhets politikk.

Andre fordeler med standarden er at den setter organisasjonen i stand til å øke effektiviteten, forsikre seg om at lovkrav blir overhold og at arbeidsplassen er sikker.

Andre fordeler kan være:

  • Forbedring av organisasjonens rykte og gi muligheter for en økning i nye forretninger.
  • Redusere risiko for forsinkelser i forbindelse med ulykker.
  • Muligheter for reduserte forsikrings kostnader.
  • Samsvar med lovkrav.
  • Gi organisasjonen et godt verktøy til å hele tiden forbedre helse, miljø og sikkerhet.
  • Krav til dokumentasjon av arbeidsmiljøet blir ivaretatt.
  • Reduksjon av skader og sykefravær.
  • Økt medvirkning fra medarbeidere til å forbedre prosesser for helse, miljø og sikkerhet.

OHSAS 18001:2007 er i ferd med å bli revidert og det forventes at ny revisjon blir klar i løpet av 2016. I forbindelse med ny revisjon vil standarden skifte navn til ISO 45001 og ha en oppbygging som de nye ISO 9001:2015 og 14001:2015 standardene.

 

Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Share