gbno

ISO 45001:2018 Informasjon

ISO 45001:2018 er en internasjonal standard for arbeidsmiljøstyring.  Standarden kan brukes av alle organisasjoner uavhengig av størrelse og type og baserer seg på prinsippet om "kontinuerlig forbedring".

For å være i samsvar med standarden kreves det at organisasjonen identifiserer og vurderer helse, miljø og sikkerhets risker i forbindelse med driften.

Ved å sertifisere seg eller å operere i henhold til standarden vil helse, miljø og sikkerhet i organisasjonen bli ivaretatt samtidig som man styrer og forbedrer arbeidsmiljøet. Organisasjoner kan velge å sertifisere seg eller operere i henhold til standarden.

En effektiv arbeidsmiljøstyring kan gi fordeler til organisasjonens kunder samtidig som det kan gi organisasjonen konkurranse fortrinn ved å:

  • Minimere risiko for forsinkelser i produksjonen.
  • Formidle organisasjonens vilje til å ha en effektiv helse, miljø og sikkerhets politikk.

Andre fordeler med standarden er at den setter organisasjonen i stand til å øke effektiviteten, forsikre seg om at lovkrav blir overhold og at arbeidsplassen er sikker.

Andre fordeler kan være:

  • Forbedring av organisasjonens rykte og gi muligheter for en økning i nye forretninger.
  • Redusere risiko for forsinkelser i forbindelse med ulykker.
  • Muligheter for reduserte forsikrings kostnader.
  • Samsvar med lovkrav.
  • Gi organisasjonen et godt verktøy til å hele tiden forbedre helse, miljø og sikkerhet.
  • Krav til dokumentasjon av arbeidsmiljøet blir ivaretatt.
  • Reduksjon av skader og sykefravær.
  • Økt medvirkning fra medarbeidere til å forbedre prosesser for helse, miljø og sikkerhet.

 

Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Share