gbno

MLC 2006 Informasjon

MLC 2006 (Maritime Labour Convention) skal sikre sjøfolk anstendige arbeidsforhold. MLC er beskrevet som den fjerde maritime milepælen. De tre andre regnes som STCW, SOLAS og MARPOL.

MLC setter standarden for:

  • Minimumskrav til sjøfolks leve og arbeidsvilkår.
  • Kombinasjonen og oppdateringen av mer en 68 maritimt relaterte internasjonale standarder for arbeid.
  • Letterligjøre nasjonalt og for eiere å innføre et system som muliggjør anstendige arbeidsforhold om bord i skip.

 

MLC dekker fem hovedpunkter:

  • Minimumskrav til alder, opplæring og medisinske krav for å få lov til å arbeide om bord i et skip.
  • Ansettelsesbetingelser som lønn, arbeidstid, hviletid og utviklingsmuligheter.
  • Bo og fritidsforhold samt standarder for ernæring.
  • Helse og sikkerhets forhold, medisinsk behandling og muligheter for rekreasjon i land.
  • Klager, inspeksjoner og ansvarsforhold for nasjonale og havne myndigheter.

MLC gjelder for alle handelsfartøy unntatt skip som utfører arbeid innen beskyttede farvann eller i havner.

IMG_0640
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Share