gbno

ISPS Informasjon

 

De fleste lover og regler som har blitt innført i den maritime næringen har i de fleste tilfeller en bakgrunn i en alvorlig ulykke. I kjølvannet av forliset med «Titanic» hvor det ble avdekket at det ikke var nok livbåter til alle om bord ble SOLAS
(Safety Of Life At Sea) konvensjonen innført.

MARPOL (Marine Polution) konvensjonen ble til som en følge av grunnstøtingen
med tankbåten «Torrey Canyon» utenfor «Cornwall» i England i mars 1967.

I motsetning til innføringen av de fleste maritime koder og konvensjoner ble ISPS koden et resultat av en hendelse på land. Bakgrunnen var terrorhandlingen i «New York» i september 2001 hvor terrorister brukte fly til å utøve terror flere steder i USA.

På bakgrunn av dette gjorde man en vurdering om at det var for lite sikkerhet i havner og om bord i skip. Regler og prosedyrer for å redusere muligheten for at terrorister skulle kunne bruke skip og havner som terrormål bli opprettet og ISPS koden var et faktum. Koden trådte i kraft i 2004 som et tillegg til SOLAS konvensjonen 1974/1988.

Hovedformålet med ISPS koden er:

  • Oppdage sikkerhets trusler og igangsette tiltak.
  • Etablere roller og plikter angående maritim sikkerhet for regjeringer, lokale myndigheter, skip og havner på et lokalt og internasjonalt nivå.
  • Samle og bringe videre sikkerhets relatert informasjon.
  • Utvikle en metode for sikkerhets vurderinger og å ha planer og prosedyrer for skiftende sikkerhets nivåer.

 

Security
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Share