gbno

ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 Standard for kvalitet

ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 standarden er laget med henblikk på sertifisering men den kan også brukes uten at organisasjonen eller bedriften er sertifisert. Mange kontrakter stiller krav til at organisasjonen drives i henhold til denne standarden eller tilsvarende. Noen kontrakter vil også inneholde krav til sertifisering. Stiles det krav til at det drives i henhold til standarden vil dette som oftest tolkes som at alle krav i standarden er ivaretatt og at kun en formell sertifisering mangler.

ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 kan brukes i alle typer organisasjoner. Standarden kan hjelpe organisasjoner med å oppnå kvalitetsstandarder som er internasjonalt anerkjente. ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 brukes som bevis på at organisasjonen er i stand til å møte kundekrav og samtidig bidra til å forbedre kundetilfredshet.

Standarden kan brukes hvis:

 • Organisasjonen må vise at den er i stand til å levere produkter eller tjenester som møter kundens krav og på samme tid følger alle relevante lover og regler.
 • Organisasjonen må vise at den er i stand til å forbedre kundetilfredshet samtidig som den er i stand til å kontinuerlig forbedre sine produkter, tjenester, rutiner og prosesser.
 • Organisasjonen må verifisere om den er i kontinuerlig stand til å levere produkter, tjenester som er i henhold til kundekrav og er i samsvar med lover og regler.
Tannhjul

ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 Fordeler

Hva er kvalitet?

Fordelene med et kvalitetssikringssystem er at man har et system som hjelper organisasjonens ledelse og ansatte med å igangsette effektive arbeidsrutiner,
hjelpe og støtte staben samt forbedre kundetilfredshet.

Fordeler for organisasjonen kan være:

 • Gir ledelsen et verktøy for en effektiv ledelses prosess.
 • Involvering de ansatte.
 • Identifisering av ansvarsområder for ansatte.
 • Identifisering og vilje til å forbedre rutiner og prosesser.
 • Synliggjøring av mangler.
 • Reduksjon av kostnader.
 • Bidrar til kontinuerlige vurderinger og forbedringer.
 • Bedring av potensiale for markedsføring.

 

Fordeler for organisasjonens kunder kan være:

 • Forbedret kvalitet og service.
 • Leveranse i henhold til kontrakt.
 • Færre produktfeil.

NS-EN ISO 9000, definerer kvalitet som i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller behov eller forventning som er angitt, vanligvis underforstått eller obligatorisk.

Fra "Store Norske Leksikon"

Enkelt sagt er kvalitet evnen til å tilfredsstille kundens eller brukerens krav og forventninger.

Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Share