gbno

ISO 14001:20014 / 14001:20015 Standard for det ytre miljø

ISO 14001:2004 / 14001:20015 er en standard som beskriver kravene til et miljøstyrings system. Den er nylig blitt revidert, og den siste utgaven som er utgitt er ISO 14001:2015. Forrige utgave var ISO 14001:2004, og de fleste organisasjoner er foreløpig sertifisert etter denne utgaven.

Standarden kan brukes av alle organisasjoner uavhengig av størrelse og type. ISO 14001:2004 / 14001:20015  er ment å ivareta det ytre miljøet og må ikke forveksles med miljøbegreper innen HMS. Standarden baserer seg på prinsippet om «kontinuerlig forbedring».

I et samfunn som kontinuerlig stiller krav til økende miljøbevissthet hos oss alle blir det mer og mer viktig for organisasjoner å vise at de tar hensyn til hvordan deres drift påvirker miljøet.

ISO 14001:2004 / 14001:20015  krever at organisasjoner tar hensyn til faktorer i driften som har en påvirkning på det ytre miljøet.

Typiske faktorer som har en påvirkning på miljøet:

 • Forurensing av jord, vann og luft.
 • Søppel.
 • Forbruk av ressurser.
 • Utslipp av klimagasser.

 

Environment 1

ISO 14001:20014 / 14001:20015 Fordeler

Å innføre og vedlikeholde et miljøstyrings system vil hjelpe organisasjoner å forsikre seg om at de opererer i henhold til lover og regler. Det kan også bidra til å redusere kostnader og øke effektiviteten innad i organisasjonen.

Fordeler ved å operere i henhold til standarden kan være:

 • Sikre samsvar med lover og regler.
 • Møte kundekrav.
 • Forbedret kommunikasjon med interessenter.
 • Reduksjon av kostnader i forbindelse med, avfallshåndtering, gjenbruk og forbruk.
 • Forretningsmessige fordeler ovenfor konkurrenter.
 • Håndtere miljørisker på en riktig måte.
 • Viser organisasjonens vilje og ønske om å forbedre miljøet.
 • Reduksjon av forsikrings kostnader.
 • Økt miljø engasjement hos ansatte.

De fleste organisasjoner vil ha fordeler av å operere i henhold til, eller være ISO 14001:20014 / 14001:20015 sertifisert.

Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Share