gbno

ISM Informasjon

Innføringen av ISM koden har sin bakgrunn i ulykken med ro-ro ferjen «Herald of Free Enterprise» utenfor Zeebrugge i Belgia 05.03.1987. Ulykken kostet 193 mennesker livet. Undersøkelser som ble igangsatt etter ulykken viste at den direkte årsaken til ulykken var den siste i en lang rekke av feilhandlinger. Feil begått av mannskapet om bord i ferjen ble avdekket, men det ble også avdekket utelatelser fra landorganisasjonen som opererte ferjen.

I etterkant av ulykken ble ISM koden (International Safety Management) innført. Hensikten var å innføre en internasjonal standard for en sikker drift og operasjon av skip.

Koden krever at et system for sikker operasjon av skip etableres av den som i henhold til koden defineres som «eier av skipet».

På grunnlag at dette er «Eier» pålagt å innføre et system og en overordnet politikk for å oppnå de definerte sikkerhetskravene. Dette innebærer ikke bare å sørge for a skipene er bemannet i henhold til lover og regler, men også at «Eier» er pålagt å ha ansatt tilstrekkelig ressurser til å kunne støtte opp om en sikker drift av skipet/skipene.

Både landorganisasjonen og tilhørende skip blir sertifisert i henhold til koden og sertifiseringen fornyes en gang hvert år.

Baltics today7 b
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Share