Etterlever bedriften kravene i “Internkontrollforskriften”?

Er bedriften i samsvar med kravene i «Internkontrollforskriften» eller som den heter i fulltekst: «forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter»? Hensikten med forskriften er at man gjennom en systematisk gjennomføring av tiltak i bedriften er med på å forbedre arbeidsmiljø og sikkerhet, forebygge skade på helse og miljø samt vern av ytre…

Read More