Er bedriften i samsvar med kravene i «Internkontrollforskriften» eller som den heter i fulltekst: «forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter»? Hensikten med forskriften er at man gjennom en systematisk gjennomføring av tiltak i bedriften er med på å forbedre arbeidsmiljø og sikkerhet, forebygge skade på helse og miljø samt vern av ytre miljø.

Internkontrollforskriften stiller krav til skriftlig dokumentasjon av:
• Bedriftens mål for helse, miljø og sikkerhet.
• Hvordan bedriften er organisert mht ansvar, oppgaver og hvordan ansvar/myndighet i forbindelse med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.
• Identifisere og vurdere risiko av potensielle farekilder. Tiltak og planer for å redusere de identifiserte farene må beskrives.
• System for å rette opp og forebygge eventuelle brudd på helse, miljø og sikkerhetslovgivningen.
• Ha et system for å gjennomgå bedriftens krav i.h.h.t. internkontrollforskriften og forsikre seg om at denne fungerer som planlagt.

Hvis bedriften produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester kan man gå ut fra at de lovpålagte kravene i «Internkontrollforskriften» gjelder for foretaket.

Forskriften gjelder for den som er ansvarlig for bedriften, arbeidstakere og tillitsvalgte i offentlige og private foretak. Den kan også gjelde for enmannsbedrifter.

Vanskelighetsgraden ved gjennomføring av forskriften vil variere. Ved lav HMS risiko og få ansatte vil det være enklere å gjennomføre arbeidet. Utfører man tjenester med høy risiko eller har mange ansatte vil gjennomføringen av arbeidet bli mer omfattende.

QualMarine AS leverer rådgivingstjenester innen kvalitetssikring, HMS og maritime tjenester og kan hjelpe ditt selskap med å kartlegge og dokumentere at din bedrift etterlever kravene som forskriften stiller. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale hvis noe av det som presenteres kan være av interesse.
Ytterligere informasjon om Qualmarine AS og tjenester som kan leveres finnes på web, LinkedIn og Facebook.