gbno

Kvalitetssikring, HMS og Maritime Konsulenttjenester

For bedrifter som ikke har behov for fulltids kvalitet, miljø eller HMS personell, men som allikevel har et behov for kompetanse innen disse disiplinene. Qualmarine kan levere tjenester til landbaserte og maritime virksomheter.

Books 500 x 160

Her finner du informasjon om
standarder som brukes i
landbaserte og maritime
virksomheter samt litt
om lover og regler.

Her finner du informasjon om
tjenester som QualMarine
kan levere.

Litt informasjon om QualMarine.

Kontakt QualMarine.

Kvalitetssikringssystemer. Oppbygging og vedlikehold av kvalitetssikringssystemer. Oppbygging og vedlikehold av rapporteringssystemer (Forbedringssytemer). Miljø. Kartlegging av miljøaspekter. Gap analyse i forhold til myndighetskrav. Revisjoner. ISM. ISPS. MLC. ISO 9001. ISO 14001. OHSAS 18001. Internkontrollforskriften. Norsok S006. HMS. Identifisering. Mål for helse, miljø og sikkerhet. Identifisere ansvar og myndighet. Farer og problemer og risikovurdere disse. Samsvar med lover og regler. Opplærings behov.

Skip to toolbar